Léčba traumatu

V životě nás potkaly události, které mají stále vliv na náš život. Pokud do života zasáhly pozitivním způsobem, vracíme se k nim jako k našim zdrojům energie. Pokud ho ale ovlivnily v negativním, berou nám životní energii stále a stávají se traumaty. Vrací se nám, jakoby k situaci došlo včera. Zpravidla se sice stane, že náš mozek situaci jako takovou vytěsní, ale nedokáže vytěsnit pocit – a člověk se propadá do nevysvětlitelných smutků, rozštěpení, depresivních nálad, beznadějí…slovy se někdy těžko popisuje, oč jde. Těchto traumatizujících událostí, respektive jejich destruktivních účinků nás umí zbavit metoda EMI.

EMI (Eye movement intergration)

Integrace očními pohyby - metoda léčby traumatu

- je efektivní při všech zatěžujících a navracejících vzpomínkách na traumata všech typů

- otevírá se přístup k různým vnitřním zdrojům

- podporuje a aktivuje proces sebeléčby nevědomých nervových sítí

- trauma „se rozřeďuje“

- klientovy traumatické vzpomínky ztrácejí schopnost narušovat zdravé fungování v životě

- má nečekaně rychlé výsledky – stačí zpravidla 3-6 sezení

- je to zcela bezprostřední způsob, jak uvolnit vnitřní sílu pro vlastní uzdravování