Nejnovější NOVINKY

Konstelace říjen 2019: Rodinné konstelace a konstelace traumatu budou 12.10. 2019 od 10.00 v klubovně YMCA na Kounicově ul. 3. Předpokládan&... » zobrazit celý článek

Konstelace září 2019: Rodinné konstelace a konstelace traumatu budou 14.9. 2019 od 10.00 v klubovně YMCA na Kounicově ul. 3. Předpokládaný... » zobrazit celý článek

Jarní konstelace 2019: Jarní konstelace 13.4., 18.5. a 8.6. se budou konat na Jakubském nám. 109/1(1.patro vpravo, č.410, zvonek Martin... » zobrazit celý článek

Konstelace změna: Konstelace 9.3. se nekonají, náhradní termín je sobotu 13.4. od 10.00. Další termíny jsou ... » zobrazit celý článek

» Zobrazit všechny novinky

Konstelace

Při odstraňování bloků na zádech, různých chronických onemocnění a vracejících se bolestí se mi ukázalo, že je třeba jít dál za tělo – k psychice a pak ještě dál, do rodinného systému či k systémům dalším.

V každém systému platí řád, čili pořadí důležitostí, sounáležitost, tedy být součástí a vyváženost mezi dáváním a braním. Za systém můžeme dosadit společenství, kolektiv v práci, rodinu, tělo…

Pokud v systému dojde k narušení , v zájmu zachování chodu systému dojde k určitému posunu mezi jeho články. Velmi zřetelné je to v přírodě u všech nepřirozených zásahů do ekosystémů. Každému je dnes už jasné, jak dalekosáhlý vliv může mít vysazení a preference cizího živočišného druhu do krajiny, postavení přehrady ,vejkoobjemová těžba uhlí – takovým případům říkáme ekologická katastrofa.

Člověk je však začleněn do mnoha systémů současně: těla, psychiky, rodiny, společnosti... Při narušení rovnováhy v kterémkoliv z nich dochází ke komplikacím, které se projevují nejčastěji v osobním životě. Bert Hellinger vytvořil metodu Rodinné konstelace, v současné době stále dál vyvíjející se v Systemické konstelace a Konstelace traumatu, která každému pomůže orientovat se ve spletitých vztazích a „pohybech duše“.

Konstelace nám zobrazuje takovýto narušený systém a jeho zablokování: lektor hledá za pomocí účastníků konstelace způsob jejich postavení, který je vhodný pro všechny členy systému tak, aby se systém odblokoval a volně jím proudila energie. Nikdy nedochází k souzení, kdo je vinen. Pouze hledáme „zapletení“ a „rozplétáme“ ho, a tím se celý systém ozdravuje.

Konstelace nám umožní nahlédnout do situace, porozumět jí, přijmout a zaujmout nový postoj . Vzniká nová rovnováha a disharmonie celého systému nadále nemusí být vyvažována nemocí a neštěstím. Konstelace není terapie ve smyslu západní medicíny, ale dává nám možnost jiného přístupu k problému, hlubšího sebepoznání a nalezení zdrojů k vlastnímu řešení.

Konstelace jsou vhodné pro každého, kdo se potřebuje podívat na nějaký svůj problém a chce ho řešit.

Konstelace nejsou vhodné

» Termíny konstelací