Nejnovější NOVINKY

Konstelace říjen 2019: Rodinné konstelace a konstelace traumatu budou 12.10. 2019 od 10.00 v klubovně YMCA na Kounicově ul. 3. Předpokládan&... » zobrazit celý článek

Konstelace září 2019: Rodinné konstelace a konstelace traumatu budou 14.9. 2019 od 10.00 v klubovně YMCA na Kounicově ul. 3. Předpokládaný... » zobrazit celý článek

Jarní konstelace 2019: Jarní konstelace 13.4., 18.5. a 8.6. se budou konat na Jakubském nám. 109/1(1.patro vpravo, č.410, zvonek Martin... » zobrazit celý článek

Konstelace změna: Konstelace 9.3. se nekonají, náhradní termín je sobotu 13.4. od 10.00. Další termíny jsou ... » zobrazit celý článek

» Zobrazit všechny novinky

Nabídka kurzů

Body trojího účinku

Vede RNDr. Jana Daňková

Metoda bodů trojího účinku (neurovaskulárních a neurolymfatických bodů) nás přivádí k ošetření a potvrzování hlubokých vztahů v lidském organismu mezi energetikou, psychikou a tělem. K jeho většímu pochopení a k lepším možnostem nastavení harmonie a rovnováhy, která nás vede ke zdraví. Je to úžasný nástroj k ošetření sebe sama i druhých. Zlepšuje stav fungování organismu s velmi širokými možnostmi využití.

Systém neurolymfatických a neurovaskulárních bodů popsaný v minulém století Chapmanem a Goodheartem je jiný než běžné užívané body akupunkturní. V tomto systému nacházíme vazby mezi svalem, orgánem, akupunkturní dráhou a bodem či místem na těle.

V kurzu se naučíte:

  1. naučíte se systém bodů na těle a jejich vztahy s příslušnými orgány a svaly.
  2. seznámíte se s jejich lokalizací na těle a jejich účinky na svaly a orgány, které s nimi souvisí.
  3. budete znát pravidla jejich využití s jinými masážemi a jejich vazby na vědomí.
  4. dostanete přesný návod (kuchařku) na ošetření určitých problémů. Naučíte se vzájemné vazby tak, abyste mohli další problémy řešit samostatně.

Metoda, kterou můžeme využít při každé terapii...

...tento systém je další možnost, jak se lze „domluvit“ s tělem. Body (neurolymfatické a neurovaskulární body) jsou vstupy, které když ošetříme, tak nám tělo nachystají ke „komunikaci“. Někdy stačí použít k řešení problému pouze tyto body, jindy je třeba doplnit další metodou. Masáž není tak bolestivá, svaly a orgány se snadno uvolňují případně tonizují – dle potřeby. K úlevě dochází bezprostředně při masáži. Body pracují na více úrovních současně, proto je lze kombinovat s různými typy terapií.

O co se jedná?

Jde o systém bodů a míst na těle, jiný než akupunkturní, jejichž dotekem navozujeme harmonii v organismu.

Proč body trojího účinku?

Mají účinky nejen tělesné, ale i emoční a mentální. Současně pracují ve více vrstvách.

Výhoda použití:

Terapie se použitím bodů zefektivňují, jejich účinky jsou mnohem rychlejší, hlubší a trvalejší. Jsou výbornou harmonizačně vitalizační metodou, neboť je to systém „vypouštěcích“ a „napouštěcích bodů.... Pomocí nich se snáz dostáváme k řešení problémů klientů při využití minimální fyzické námahy.

Body propojují znalosti východní medicíny s klasickými terapiemi pracujícími se svaly a orgány.

Jaké je jejich využití?

Pro koho je určena:

Historie Bodů trojího účinku

Ve 30.letech minulého století dr. Frank Chapman udělal unikátní objev. Objevil neurolymfatické neboli Chapmanovy reflexy. Metodou pokusu a omylu zkoumal tělo. Mapoval reflexní body, zóny na těle a zkoumal jejich reflexní účinky na orgány a žlázy. Třením a dotykem těchto míst dochází k aktivaci lymfatických cév příslušných orgánů a žláz. Tímto dochází k odplavení metabolických odpadních produktů. Také se výrazně zlepšuje jejich stav a posíluje jejich funkce. To byl unikátní objev pro vědeckou komunitu, nicméně používal se velmi málo.

V 60. letech chiropraktik dr. Goodheart znovu objevil Chapmanovu mapu reflexů. Zkoumal, jestli je nějaké spojení mezi reflexy, svaly, orgány a meridiány čínské akupunktury. Tak opět mnohými pokusy ověřoval tato spojení a doplnil celou mapu. Zajímavé bylo především propojení vztahů „východní“ a „ západní“ medicíny.

V r.1973 byla vydal dr. Thie učebnici Touch for health, kde byly body a metodika jejich užití popsány a předány širší veřejnosti. Od té doby je technika používání neurolymfatických a neurovaskulárních bodů rozvíjena. U nás v ČR však zatím není známa. Využívá se v oblastech medicíny, chiropraxe, masáží, psychologie, kineziologie i wellness centrech.

Moje subjektivní zkušenost s využíváním těchto bodů:

Pracuji touto technikou již osm let. S metodou jsem se seznámila na kurzu MUDr. PhDr. Krejčíře. Zprvu jsem více využívala neurovaskulární body na hlavě a to především k celkové harmonizaci klientů. Poté jsem začala více využívat body neurolymfatické k hlubším drenážím organismu. Nyní již delší dobu využívám různých kombinací bodů. Kombinuji techniku s jinými terapiemi a jsem stále překvapována, jakým způsobem se prohlubují účinky a kvalita všech ošetření.

Současně využívám body i k ošetřování svalů před a po cvičení. K aktivaci orgánů při rekonvalescenci. Pro navození hluboké relaxace po výkonu či při stresech.

Metoda je snadno využitelná i v domácím prostředí. V případě zájmu klienta o spolupráci je možné ho aktivně zapojit do péče o sebe sama.

Příklady využití:

Metoda bodů trojího účinku (neurovaskulárních a neurolymfatických bodů) nás přivádí k potvrzování hlubokých vztahů v lidském organismu mezi energetikou, psychikou a tělem. K jeho většímu pochopení a k lepším možnostem nastavení harmonie a rovnováhy, která nás vede ke zdraví. Je to úžasný nástroj k ošetření sebe sama i druhých. Zlepšuje stav fungování organismu s velmi širokými možnostmi využití.

Dotek pro zdraví

Vede RNDr. Jana Daňková

Celodenní seminář plný masérské praxe pro laiky: Masáž, její možnosti a účinky, druhy masáží -Základní masérské hmaty a způsoby jejich použití - Automasáž, masáž partnera, rodinných příslušníků - Rozdíly v péči o děti, dospělé, seniory, rekonvalescenty - Jak lze kombinovat postupy západní medicíny s alternativou.

Seminář ve dvojicích